Hasznos tudnivalók

A szabadtéri égetést jogszabályok tiltják! Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/A. § (1) d) pontja alapján az avart és kerti hulladékot Budapest Főváros közigazgatási területén elégetni egész évben tilos. Ezen kívül általános jelleggel tilos a hulladék nyílt téri égetése, valamint a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint: hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos!

Budapest közigazgatási területén kívüli belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt a helyi önkormányzati rendelet megengedi. ájékozódni kerületi honlapokon rendeletekben. Előzetesen engedélyeztetni kell a katasztrófavédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését;Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi;Tudni kell, hogy ha szabálytalanul gyújtunk tüzet, tűzvédelmi bírságra számíthatunk.

Tűzvédelmi bírság kiszabása már az első esetben kötelező:

  • Tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha az tüzet idézett elő, azaz engedély (önkormányzati megengedő rendelet) nélkül gyújtottunk – belterületen – tüzet. A bírság minimális összege 100.000 Ft, maximális összege 1.000.000 Ft.
  • Tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, tehát ha a gazégetésből tűz keletkezik, és az oltásban a tűzoltóság is részt vesz. A bírság minimális összege 200.000 Ft, maximális összege 3.000.000 Ft.
  • Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz, vagy robbanásveszélyt idéztek elő. A bírság minimális összege 100.000 Ft, maximális összege 1.000.000 Ft.

A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól. Érdemes tudni, hogy a tűzvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

 Tűzgyújtási tilalom

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A következő linkre kattintva megnézheti, hogy Magyarországon van-e, és ha igen, hol van tűzgyújtási tilalom éppen:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_tuzgyujtasi_tilalom